Python Eğitimi

Oluşturan cihanburak

'Python' eğitimimizi tamamladık. Mezunlarımızdan Nitel Muhtaroğlu' na ve Makina Mühendisleri odasına teşekkür ederiz.