İSKİD' in düzenlemiş olduğu kongre, fuar ve fabrika gezilerine katılım gösterdik.

Oluşturan cihanburak

İSKİD' in İzmir' de düzenlemiş olduğu kongre, fuar ve fabrika gezilerine kstılım gösterdik.